Vores ældre

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Når vi taler om ældre på Bornholm, så refererer vi til de plejekrævende, hvad enten det sker i den ældres eget hjem eller på plejecentret. Uanset hvor det foregår, så skal kommunen sikre en god og tilstrækkelig behandling. Venstre ønsker at fortsætte den nuværende rehabiliterende organisation, men det skal være på et niveau, hvor den ældre kan følge med. Selv om området skal styres og ledes effektivt, skal der være plads til den nødvendige hjælp og omsorg.  

Udfordringerne

Udfordringerne i dag som vi ser dem er, at den kommunalt ansatte har en stresset arbejdsdag. Det går for meget ud over arbejdsmiljøet hos den enkelte. Vi hører, at de ældre visiteres for stramt, så der ikke altid er tid nok til den nødvendige hjælp. Vi ved fra KL, at Bornholm ligger i den øvre grænse for hvor mange udgifter, vi må tilføre ældreplejen. At det forholder sig sådan er bekymrende, hvis man samtidig får at vide, at både de ældre og de ansatte presses for meget.

Det vil Venstre

Desuden vil vi arbejde for, at der bliver mere tid til den enkelte ældre, der har behov.

I Venstre ønsker vi at sikre kvalitet i hverdagen uanset alder. Det vil kunne ske ved at give større beføjelser for det plejende personale. Der skal genetableres et forhold mellem bruger og plejer, hvor der er tid og mulighed for at bruger kan komme med sine egne ønsker efter vedkommendes behov. Hvis den ældre har lyst til at gå en tur i stedet for at få gjort rent en dag, skal der være mulighed for det.

For os er det ikke et mantra om det er private eller offentlig ansatte, der tilbyder sig til opgaverne i ældreplejen. Men vi ved, at ældre, der har mulighed for at vælge privat, også gør det. På landsplan er det 15%, der benytter sig af private leverandører. Hvad der er årsagen til dette, kan være forskellige. Vi mener ikke, at vores ældre skal være afskåret fra denne mulighed.

Vi ønsker at frigive ressourcer til mere direkte pleje.  Det mener vi kan gøres ved at udbrede Venstres forslag om bloktid til alle teams på Bornholm. Vi mener, at plejere og sygeplejersker løbende skal være med til selv at planlægge deres egen arbejdsdag.

De ansattes arbejdsvilkår er af helt afgørende betydning. Som der er nu, er stressniveauet for højt. Det medfører dårligt arbejdsmiljø og øget sygdom. Dette skal nedbringes. Tid og indflydelse, tænker vi, er nøgleordene for en ændring på dette område.

Venstre ønsker en brugerundersøgelser på ældreområdet med spørgeskemaer til de ældre brugere og deres pårørende. Tilfredsheden skal være i top.