Whistleblowerordning

29. september 2019

Generelt om whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen kan bruges af Bornholms Regionskommunes medarbejdere og samarbejdspartnere, fx eksisterende og potentielle leverandører, til at indberette viden eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i Bornholms Regionskommune.

Formål med kommunens whistleblowerordning

Whistleblowerordningen er et supplement til MED- systemet, tillidsrepræsentanten og ledelsen. Whistleblowerordningen er bl.a. etableret for, at medarbejdere trygt kan indberette viden eller mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder uden at skulle frygte for ansættelsesmæssige konsekvenser. Borgere, der ønsker at klage, henvises ad eksisterende klagekanaler, og whistleblowerordningen træder ikke i stedet for disse.

Whistleblowerordningens praktik

Der oprettes en hjemmeside. På whistleblowerordningens hjemmeside, er de, der foretager indberetningerne, sikret anonymitet, hvis medarbejdere og samarbejdspartnere ønsker det. 

Uvildig administrator
Hjemmesiden og dermed eventuelle indberetninger administreres af et advokatfirma. Advokatfirmaet modtager og vurderer indberetningerne, før de bliver sendt videre til den ansvarlige direktør i Bornholms Regionskommune.

Årlig omkostning
Bornholms Regionskommunes størrelse skønnes udgiften til drift at være i omegnen af 100.000 kr. årligt eksklusive etablering af hjemmesiden.