Kære alle,

Vi indgik i aftes en aftale med Ø og A om næste års budget.

Venstre fik maksimal indflydelse og sikrede mange gode projekter, Folkemødet, Destination Bornholm, BAT osv.

Forhindrede voldsomme forringelser på ældreområdet som Borgmesteren havde lagt op til.

Venlig hilsen
Søren Schow


Venstre er ærgerlige over, at de ældre kommer til at betale gildet ved de planlagte besparelser på ca. 20 mio. kr. Venstre har derfor undladt denne besparelse, men samtidig nikket ja til den tekniske justering der tilfører børne og ungeområdet på 30 mio. kr.


Samtidig ønsker Venstre et yderligere tryk på speederen i byggesagsbehandlingen og vedligehold af de kommunale havne, der lider voldsomt efter mange års manglende fokus.

Som vi kan forstå vores kolleger i kommunalbestyrelsen så vil man ikke benytte Snorrebakken i fuld udstrækning, derfor har Venstre budgetteret med et salg af bygningerne. Mennesket før mursten var parolen, det håber vi stadig der er opbakning til.

Så vidt vi ved er der ikke nogen bornholmere der er blevet begavet med varmehjælp fraregeringens side, men vi kan godt lette bornholmernes hverdag en smule.

Venstre har indlagt en skattesænkning fra 26,2 % til 25%. Det skal gøres mere attraktivt at være bornholmer, denne skattesænkning vil give bornholmerne 73 mio. kr. ekstra i 2023.

Det svarer til 4200 kr. om året hvis du er lønmodtager med en skattepligtig indkomst på350.000 kr.

Vi foreslår de frivillige undgår besparelser på fritid og kulturområdet. Den holdning håber vi andre i kommunalbestyrelsen også kan tilslutte sig.

Søren Schow
Gruppeformand Venstre
20331866