Mindeord


Mindeord fra Lars Løkke Rasmussen

Det er med tristhed, jeg har modtaget nyheden om, at tidligere medlem af Folketinget, minister og medlem af Europa-Parlamentet Niels Anker Kofoed (V) er død.

Niels Anker havde sine rødder på Bornholm, og i alle sammenhænge var han klippefast og klar i mælet. Han talte altid med stolthed om sin fødeø. Han ærede familieværdier og glæden ved den fædrene gård. Og han elskede Venstre, som han mente, at han var født ind i.

For Niels Anker var det vigtigt at bidrage og tage ansvar. Sidst i 50’erne var han i en to-årig periode formand for Venstres Ungdom, og som folkevalgt tog han hele turen fra sognerådet til den nye struktur med amtsrådet. I naturlig forlængelse heraf blev han i 1968 medlem af Folketinget. Hans baggrund i landbruget prægede hans virke, og i 1973 blev han første gang landbrugs- og fiskeriminister. Det var i Poul Hartlings smalle Venstre-regering. Siden var han landbrugsminister i SV-regeringen i 1978-79 og igen i Schlüters firkløverregering fra 1982.

Lige fra Danmarks indtræden i EU – dengang EF – var Niels Anker Kofoed levende optaget af det europæiske samarbejde og ikke mindst de muligheder, som det gav for dansk eksport. I to omgange var han medlem af Europa-Parlamentet, og han blev kendt som en energisk fortaler for EU.

I 1999 stoppede Niels Anker sin politiske karriere, og han vendte hjem til slægtsgården på Bornholm. Med hans død er ringen sluttet. I Niels Anker Kofoed har vi mistet en politiker, som evnede at spænde fra det helt lokale til det globale. I hans verden var der plads til såvel små sager på Bornholm som store visioner for Europa.

Æret være Niels Anker Kofoeds minde.


Mindeord fra Venstre Bornholm

Af Søren Schow/Niels Plum

Refleksioner ved Niels Anker Kofoed og Rita Kofoeds død.

Det er ikke mange år siden Niels Anker kørte rundt her i nabolaget i sin rød hvide 2 CV eller på cykel med sidespejl og beskyttelsesbriller, jo Niels Anker var sin egen på den fede måde. Hvis man var tidligt oppe kunne man møde Rita på sin morgentur Nørremark rundt. De nød det rolige liv efter en travl politisk karriere med lange møder og savnet af ægtefællen.

Jeg husker Niels Anker i perioden hvor han sad i folketinget og vi var afsted til Venstres Landsmøde, da inviterede han altid til frokost for hele forsamlingen fra Bornholm. Her fik vi de sidste historier fra Folketingsgruppen og ellers mulighed for at spørge lidt ind til specifikke emner. Var der bornholmske journalister med blev de også inviteret, det gode forhold til pressen skulle plejes.

At landbrug og fiskeri samt EU havde den store interesse viste sig også under hans tid som landbrugs og fiskerminister, samt i hans perioder i Europa Parlamentet. Det store politiske vid nød vi godt af i Venstre hvor vi til forskellige arrangementer blev indviede i problematikker der strakte sig ud over den lokalpolitiske interesse. Som ung politisk interesseret var det en gave, at høre om spændvidden fra det lokalpolitiske via det landspolitiske til det europæiske, det var Niels Anker eminent til.

Niels Anker forstod betydningen af netværket og at det politiske netværk begynder i den lokale vælgerforening og dennes medlemmer, derfor kunne man også se dem begge møde frem og støtte så godt de kunne. Forleden så jeg et billede af en meget ung Niels Anker deltage i en privat sammenkomst på Juelsgaard i Bodilsker sammen med en del ældre bønder, kernevælgerne skulle plejes.

Selv om Niels Anker kunne sige, at han ikke ville blande sig i politiske sager efter han stoppede i aktiv politik, kunne man godt modtage et telefonopkald, hvis han lige skulle have luftet lidt ud, altid i den gode tone forstås.

Nu er Niels Anker Kofoed og Rita Kofoed ikke længere, men deres minde vil være til stede i Venstre Bornholm i mange år endnu, tak for jeres bidrag igennem jeres tid.

Æret være Niels Anker Kofoed og Rita Kofoeds minde.


Mindeord Fra Søren Schow

Af Søren Schow

Harald Kjøller var en af de personer, der tegnede Venstres politik i mange år.

Da jeg kom ind i partiet første gang, kunne Harald fylde lokalerne. Han havde en stærk bastion på nordlandet, men havde også stor opbakning i resten af partiet – en opbakning der førte ham bl.a. til Folketinget i en periode.

Harald vandt på sit hæderlige væsen og som ny i partiet kunne man altid stole på en ligeværdig behandling, man blev mødt i øjenhøjde, og det er også mit indtryk, at det var sådan Harald mødte sine vælgere, da han var aktiv i politik.

Ud over de fulde huse til opstillingsmøderne huske jeg særligt et arrangement, hvor en udenøs sangerinde stod for underholdningen. På et tidspunkt står hun og småsludrer lidt med sig selv og fremfører, at der efter sigende skulle være en borgmester fra Allinge til stede. Harald gjorde stille opmærksomhed på sin tilstedeværelse, og overrasket udbrød sangerinden, at ”det var jo ikke til at se, da borgmestre jo plejede at være sådan nogle gamle tykke gråhårede mænd.”

For et par år siden stødte jeg på Harald med frue på Christiansø, de var på øen for at deltage i gudstjenesten. Samtalen fik hurtigt en politisk drejning, og sådan er det jo: Lysten til en politisk snak var stadig intakt.

Sidst gang jeg så Venstres Æresmedlem Harald Kjøller var til et større partipolitisk arrangement sidste år. Lysten til at deltage var kommet over ham igen, som han sagde. Jo, partiet har mistet en af sine store.

Æret være Harald Kjøllers minde.


Mindeord Fra Birtta Kofoed

Britta Kofoeds mindeord om Birthe Juel-Jensen:

Kære Birte.

Det var med stor sorg og vemod, at jeg fik oplysningen om din død.

Det er ufatteligt, at du ikke er der mere. Du har været en utrolig god person for Aakirkeby kommune, for kommunalbestyrelsen i Aakirkeby og for Venstre i Aakirkeby.

Du var en kæmper uden lige, fik du en ide, kæmpede du for den, til du fik det igennem. Det var blandt andet din fortjeneste, at Natur Bornholm kom op at stå. Du fik ideen udefra, men tog den hurtigt på dine skuldre. Du mødte modstand, men stod imod. Du mødte folk, som syntes, det skulle ligge andre steder på Bornholm, men du stod fast, og nu ligger Natur Bornholm der, hvor det ligger. Hvorfor, - jo for det kunne ikke ligge andre steder, det vidste du. Tak for det.

Du havde en evne til at få overbevist andre om dine ideer, og du fik fortalt folk, der var imod, at de tog fejl, måske nogle gange på en meget stålfast måde. Vi er mange, der er dig dybt taknemlig for din indsats.

Jeg plejede at drille dig med, at du var en fantastisk person at have med sig, men knap så god at have imod sig. Vi var ikke enige om alting, og vi havde forskellig opfattelse af, om vi skulle have en Ø en Kommune, og du fik ret.

Jeg talte med dig for sidste gang til Poul Aksels begravelse, selv om du var træt og afkræftet, havde du stadig din stærke vilje, når du sagde: Peter, nu vil jeg hjem, blev det også sagt med en myndig og fast stemme, og Peter parerede ordre.

Du blev syg, men kæmpede imod, og hver gang kom du på benene igen. Du havde den store sorg at miste Jens, og det var slemt nok, men da du også mistede Vibeke, slog det benene lidt væk under dig.

Hver gang jeg synger ”Den brogede verden” tænker jeg på dig.

Var livet en dans på roser,
var alting da bedre end nu?
Hvis ej der var noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du.

Birte du har kæmpet, og nu har du kæmpet for sidste gang. Nu må din familie kæmpe videre uden dig, gid de får styrke og kraft dertil.

Tak for at jeg fik lov til at kende dig.


Mindeord

Den mangeårige borgmester i Nexø, Preben Holm Jensen, er død. Han sov stille ind søndag formiddag, oplyser familien.

Preben Holm Jensen tiltrådte som borgmester for Venstre i Nexø i 1970 og sad helt frem til 1990. Frem til starten af sin tid som borgmester var han direktør for trælastfirmaet Johannes Munch i Nexø, og før det havde han blandt andet været byggeleder på Rabekkeværket i Knudsker.

Preben Holm Jensen stod i Nexø blandt andet bag en udvidelse af skolen, byggeri af plejehjem, store udvidelser af Nexø Havn og et nyt bibliotek.

Preben Holm Jensen var æresmedlem i Venstre Østbornholm.
                     Æret være hans minde.