PRESSEMEDDELELSE                                                                      

Jeg har d.d. anmodet om et møde med Transportministeren, for at henlede Ministerens opmærksomhed på de udfordringer og overraskelser bornholmerne har oplevet i skiftet af operatør på sejladsen til og fra Bornholm.

Flere forhold ser ud til at være kommet bag på os på Bornholm. Det overrasker mig meget, at der kan pålægges gebyrer ved f.eks. salg af færgebilletter ved skranken i terminalen eller via telefon. Mig bekendt er det ikke en praksis man f.eks. har i DSB – så jeg vil gerne høre Ministeren, hvorfor rejsende til Bornholm skal udsættes for gebyrer, når rejsende med DSB ikke skal? Og det var jo heller ikke en del af FÆRGENS koncept.

Et gebyr på skranke- og telefonsalg er også overraskende, fordi Folketinget har sikret, at de borgere, der ikke har nemt ved de digitale løsninger er fritaget for f.eks. NemID og digital post  – og derfor undrer jeg mig meget over, at Transportministeriet har give lov, da gebyrer se ud til netop at ramme den gruppe borgere. Hertil kommer at Bornholms Tidende i dag kan berette, at Forbrugerombudsmanden oplyser at gebyrer skal oplyses tydeligt, hvilket ikke er sket.

Der kan i øvrigt stille spørgsmålstegn ved flere andre forhold, som pensionistbilletter, pendlerforhold, handicapbilletter, men også voldsomme stigninger i godspriser. Jeg ligger inde med et eksempel fra en virksomhed, der under den tidligere operatør skulle betale kr. 1.344,-.  For samme ydelse i dag med den nye operatør er beløbet kr. 8616, 75. Jeg har ingen grund til at betvivle disse priser, og mener faktisk, at Ministeren fortjener at se de to tilbud.

Jeg har været så heldig at repræsenterer Bornholm i Folketinget gennem 10 år – og jeg har kunnet følge med i den fantastiske udvikling, som driftige bornholmere har skabt – jeg vil derfor ikke sidde med hænderne i skødet og se på, at den infrastruktur, der skal skabe vækst og udvikling her, ikke arbejder for Bornholm på fuld kraft. Mig bekendt gik udbuddet ud på, at der ikke skulle ske forringelser i Bornholms trafikbetjening på øens motorvej, samt at de bydende rederier derefter ville blive bedømt på færgebilletternes pris.

Min hensigt med ”at sige fra” på dette tidspunkt, skyldes ikke den nye operatør. I bund og grund er én uges sejlads ikke et stort bedømmelsesgrundlag. Jeg går ud fra, at redderen lever op til de beskrevne forhold i kontrakten – jeg ser bare gerne, at Minister og Ministerium sætter ind over for de ”børnesygdomme” der konstateres – hverken den nye redder eller Bornholm fortjener, at det billede, vi ser i øjeblikket, skal blive stående.

Jeg agter at foreslå Ministeren, at han beder sig eget udpegede råd, Trafikkontaktrådet, om at indsamle og beskrive de udfordringer, der allerede er konstateret. Besejlingen af Bornholm er en stor og meget kompleks opgave, og derfor også en meget dyr en – lad os nu i fællesskab får mest ud af de mange penge!

Peter Juel Jensen

Ellebyvej 11,

3700 Rønne