Hvordan styrker vi samarbejdet i Østersøen for at håndtere det alvorlige trusselsbillede?

Set i lyset af den usikre verden og konflikten i Europa er det afgørende, at de otte EU-medlemslande omkring Østersøen samarbejder tættere inden for sikkerhedsområdet. Dette kan opnås gennem øget koordination af forsvars-, sikkerheds-, fødevarer- og energipolitik. Jeg mener at samarbejdet bør være forankret i de fælles værdier og interesser, der deles i Europa.

Som en del af en koordineret sikkerhedsindsats bør de otte EU-lande omkring Østersøen   fortsætte med at investere i styrkelsen af deres forsvarskapaciteter. Danmarks forsvarsforlig, der sigter mod at opfylde NATO's målsætning om at bruge to procent af BNP på forsvar, er et eksempel på den nødvendige investering i sikkerhed og fødevareforsyningen. Det vil bidrage til at øge den kollektive forsvarsevne og styrke samarbejdet med NATO og resten af EU.

Østersøen har strategisk betydning, og det er afgørende at anerkende, at energipolitik nu er tæt forbundet med sikkerheds- og fødevarer politik. Samarbejde om offshore-vind i Østersøen kan ikke kun bidrage til øget energi-selvbestemmelse, men også styrke sikkerhedspositionen for de europæiske nationer i regionen. Vedvarende energi, især vindkraft, er en nøglekomponent i at mindske sårbarheden over for energiforsyningstrusler, men også A-kraft bør indgå i en langtidsplanlægning. Det er ikke spor for tidligt, hvis vi antager at vindmøllerne har en levetid på ca. 30 år og at det tager ca. 20 år at opbygge tilstrækkelig og sikker A-kraft kapacitet.

I lyset af de seneste geopolitiske begivenheder, herunder Ruslands invasion af Ukraine, er Østersøens strategiske værdi blevet mere fremtrædende. Østersøen, som grænser op til otte EU-lande og Rusland, og som står for 15% af den globale fragttrafik, har potentiale til at forsyne over 85 millioner europæere med vedvarende energi, inden for en kort årrække, primært fra vindkraft. I 2020 forpligtede disse lande sig til at øge offshore-vindkapaciteten, hvilket tydeliggør, at energipolitik nu er blevet synonym med forsvarspolitik. Afhængigheden af eksterne energikilder skaber sårbarhed, men Østersøen tilbyder en mulighed for større selvbestemmelse og sikkerhed. Der skal dog helt styr på omkostningerne ved et sådanne fællesskab, det skal ikke være såkaldte EL-købmænd der får mulighed for at scorer millioner. Den mulighed er der åbenbart i dag, så her har vi noget som skal laves om, og det gælder for hele EU.

Niels Plum

EP-kandidat 2024 for VENSTRE

Ø. Slamravej 4, 3730 Nexø