Den gamle sekretær ser tilbage.....

Den gamle sekretær, ser tilbage.

Indledning
Hvorefter jeg går videre men, deler det op i flere afsnit om de forskellige punkter, vælgerforeninger, kommuneforeningen, Folketingsmedlemmer, Amtsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg.

Jeg sad i Kommunalbestyrelsen fra 1994 til 1997, hvor Birthe Juel-Jensen var Borgmester.
hvad der skete i den periode, er en anden historie. Til det næste kommunalvalg blev jeg ikke genvalgt.

Sidst på året 1998 ringede den daværende formand for Aakirkeby Venstre Poul Folkmann til mig, du blev jo ikke genvalgt til den næste periode i kommunalbestyrelsen, kunne du tænke dig at blive amtssekretær som det hed den gang, mit svar var at jeg jo aldrig havde lavet et referat i alle de år hvor jeg havde haft med organisationsarbejde at gøre, men jeg besluttede at det ville jeg prøve at se om det var noget jeg kunne klare. Så den 18.dec. 1998, er den dato jeg blev ansat, kan se i et referat fra 21dec.1998 er underskrevet af Per Scmidt-Larsen.

Vælgerforeninger.
Da jeg startede som amtssekretær, var der 5 vælgerforeninger, Allinge-Gudhjem, Nexø,
Aakirkeby, Rønne og Hasle. Allinge-Gudhjem var absolut den største med så vidt jeg husker omkring 240 medlemmer, hvor mange der var i de andre, husker jeg ikke.

I starten af 2014-2015 bliver der talt om en sammenlægning af Allinge-Gudhjem, Nexø og Aakirkeby Venstre, begrundelsen som jeg husker det er, at Gudhjem-Allinge Venstre ikke har mulighed for at finde en ny formand, hvad der fik de 2 andre foreninger til at tage dette tiltag, husker jeg ikke. De 3 foreninger holdt samme sted, en ekstraordinær generalforsamling. Venstre Østbornholm blev stiftet.
Hasle Venstre, blev til Venstre Vest, og senere blev Venstre Vest og Venstre Rønne, sammenlagt til Venstre Vest, dette skete med udgange af 2020. Hvad der sker i fremtiden, er svær at sige noget om, da der er forskellige opfattelser.

Kommuneforeningen

Her vil jeg bare nævne de forskellige formænd jeg har arbejdet sammen med. 
Per Scmidt-Larsen, Kai Platz, Finn Kaas, Torben Blem Kofoed, her er jeg selv i en meget kort periode formand, der er ikke grund til at skrive mere om det. Frederik Tolstrup, Vibeke Møller Jensen, Niels Plum, Orla Hansen, Michael Hendriksen og nu Michael Hornshøj.

Ifølge Venstre vedtægter skal der være en kommuneforening, hvis der er flere foreninger. Bornholm er 2 valgkredse, men har en dispensation i venstres vedtægter, så vi kun har en liste. Kommuneforeningen koordinere valgene til kommunalbestyrelsen. Kandidater vælges i de respektive vælgerforeninger og rækkefølgen på opstillingslisten afgøres på Venstre Bornholms ordinære generalforsamling i valgåret.

Borgmester/gruppeformænd

Da jeg startede som Amtssekretær, var Knud Andersen Amtsborgmester. Efterfølgende blev Steen Colberg Jensen gruppeformand og sluttelig Søren Schow, som nu er historie

Venstre i Region Hovedstaden

Her har det hele min tid, været Carsten Scheibye

Folketingsmedlemmer:
Her en lille historie om hvorfor vi opstiller 3 på listen på et tidspunkt bestemte den ordinære generalforsamling, at der skulle være de optalte 3 personer, den ene skulle være en kvinde Niels Anker Kofoed, Harald Kjøller, Thor Gunnar Kofoed og nu Peter Juel-Jensen

EU Kandidater
Henrik Frost Rasmussen
Jens Møller Jensen
Niels Plum

Der kunne skrives meget mere om de forskellige områder, men der er begrænsning som må overholdes, så dette er et kort blik på de foregående 25 år som passeres 18.dec. 2023

Aage Larsen