Tilbage til EF ???

Når jeg hører nogle tale om at vi skal tilbage til EF og det grundlag som det var bygget på, så er jeg nødt tilat sige at det vil være et kæmpe tilbageskridt. EF handlede om samhandel, og ikke så meget andet. Det varhelt fint på det tidspunkt, men Europa står i dag over for helt andre udfordringer. Vi er i Europa, mere endnogensinde før, nød til at stå sammen. Udfordringen er først og fremmest vores befolknings sikkerhed (detat undgå interne krige). Vi ved meget lidt om hvor NATO står efter det næste præsidentvalg i USA, så vi skalforberede os på at kunne forsvare os selv, sammen med resten af EU. Men også sikkerhed for at kunnebrødføde os alle (er der noget som kan skabe splid, så er det mangel på vand og mad). Lige så vigtig ersikkerheden for at vi får en grøn omstilling af vores energisektor i alle EU-lande (Danmark vil aldrig kunneløfte den opgave alene). Venstre ønsker at danskerne får maksimal indflydelse i EU for at sikre demokrati,frihed, fred og velstand. Vi i Venstre ønsker et stærkt EU, der er i stand til at løse de storegrænseoverskridende opgaver, og som overlader det til medlemslandene at løse de opgaver, der er tæt på– i respekt for nærhedsprincippet.