Det skal være lettere at have et aktivt foreningsliv.

Vi har alle sammen været, eller er stadig, en del af det fantastiske foreningsliv. Du ved, den der samling af frivillige mennesker, som finder glæde I at skabe et fællesskab om noget helt specielt. Den lokale fodboldklub, hvor den ene forælder tager tid ud af sin dag for at træne de andre forældres små piger og drenge, så de kan få fyret lidt krudt af. Gymnastikforeningen, hvor frivillige ildsjæle bruger mange kræfter på at stable opvisninger, dragter, træninger osv. På benene. Eller den lokale revy, hvor skolelæreren pludselig giver den som spasmager til stor fornøjelse for os andre i salen. Helt og aldeles FRIVILLIGT. Er det egentlig ikke skidesmukt? – Det frivillige foreningsliv er noget af det jeg er gladest for i Danmark. Især i små samfund som det bornholmske spiller foreningslivet en essentiel rolle i vores lokale identitet og sociale liv.  Derfor er det saftsusema også vigtigt, at vi gør det nemt at vedligeholde det! – Desværre har foreningslivet efterhånden trange kår. Ikke kun på Bornholm, men over hele landet. Folk søger væk fra frivilligheden. Bøvl og bureaukrati har overtaget glæde og motivation. Hvad er egentlig pointen med at være frivillig i sin fritid, hvis det mest af alt minder om dit arbejde? Indberetninger, papirnusseri, bank-bøvl og skatte-smæk. Det giver jo sådan set ikke mening?...

Derfor er vi nødt til at tage nogle store og vigtige skridt, hvis det igen skal være federe og nemmere at være frivillig. Første skridt er at gøre op med bureaukrati, rigide regler og krav, som ofte kvæler lokale initiativer. Det skal være meget enklere at registrere bestyrelsesmedlemmer. Der skal luges ud i kravene til bankers kontrol af foreninger, så vi måske kan bane vejen for lavere gebyrer. Grundlæggende set skal vi stoppe med at mistænkeliggøre vores foreninger på baggrund af mega skandaler om hvidvask fra Danske Bank. Helt ærligt. Hvorfor skal den lokale strikkeklub behandles med samme kontrol som kæmpestore virksomheder? Det giver da ingen mening. Væk med de ligegyldige kontroller og krav.  

Det skal også kunne betale sig at drive forening. Derfor bør lokale foreninger, der f.eks. arrangerer bankospil til velgørende formål ikke betale afgift. Det skal også være lettere at give skattefri honorar til frivillige trænere og ledere. Vi bør også arbejde for, at foreninger med anerkendelsesværdige formål, som udgangspunkt, falder under kategorien ”lavrisiko kunder”, så betingelserne alt andet lige bliver nemmere. Og så skal der indføres et fribeløb, som foreninger må tjene på aktiviteter uden at betale skat. Det skal simpelthen ikke straffes med skattesmæk at være frivillig.

Men, jeg ved jo godt at alt ikke bare handler om penge og papir. Meget kan gøres ved at forenkle livet for den frivillige, men hvis ikke vi formår at sikre nye ansigter til sportsklubben, så kan det jo være lige meget. Derfor synes jeg, at der skal være en meget større kobling imellem skole og foreningsliv. Jeg startede selv til håndbold efter min skole samarbejdede med frivillige kræfter. Jeg spillede i 10 år og jeg har ikke fortrudt. Vi skal lære vores unge vigtigheden og glæden ved det frivillige fællesskab. Det kan f.eks. gøres ved i højere grad at udbyde lokale valgfag, som skolerne kan uddybe pg tilrettelægge i samarbejde med det lokale foreningsliv. Måske kunne man have et valgfag sammen med den lokale spejderforening, eller man kunne samle fodboldgutterne til træneruddannelse med den lokale fodboldklub.

Lad os arbejde sammen om at skabe et miljø, hvor vores foreninger ikke bare overlever, men trives. Et miljø, hvor hver borger føler sig inspireret til at bidrage og deltage. Foreningslivet er en væsentlig del af, hvad det vil sige at være en del af et samfund, og det er op til os alle at sikre, at denne vigtige del af vores kultur og historie fortsætter med at berige vores liv. Dette er en investering i vores fælles fremtid og i de værdier, vi holder så meget af.

Niklas Stenbye

Folketingskandidat for Venstre Bornholm

Fhv. Formand for Bornholms Ungeråd