Venstre Bornholm Organisation

I Venstre Bornholm er arbejder vi med forskellige udvalg og bestyrelser - og har som udgangspunkt hele tiden følgende udvalg i foreningen:

Organisationen er IKKE statisk - tværtimod - da vi har en række udvalg der aktiveres / nedsættes efterhånden som behovet måtte opstå.

Her kan nævnes valgudvalg, aktivitetsudvalg m.m. der har det til fælles at de løser en specifik opgave, hvorefter de går i "dvale" indtil behovet igen opstår. Disse udvalg er ikke fast bemandet - men nedsættes løbende.

Alle udvalg referer direkte til Venstre Bornholms bestyrelse, og er således underlagt bestyrelsens vågne øjne.