Mens rigtig mange danskere har været på sommerferie, har en lille gruppe mennesker sat sig for at brænde koraner af ved demonstrationer mod islam. 

Det har stået på i flere måneder, ligesom vi har set det i Sverige, men henover sommeren er det for alvor blevet bemærket i en lang række lande. Det har et potentiale for at udvikle sig meget negativt for Danmark og blandt andet blive en sikkerhedsrisiko for vores land. 

Afbrændingerne bliver opfattet som et forsøg på at skabe splid og forhånelse fremfor debat og diskussion. Det er særlig problematisk i en i forvejen anspændt sikkerhedspolitisk situation med krig i Europa, hvor der er lande, som målrettet går efter at splitte de vestlige lande fra andre. 

Derfor risikerer afbrændingerne også at blive en alvorlig udfordring for Danmark med demonstrationer mod vores ambassader, fordømmelse og boykot samt ikke mindst en risiko for danskeres sikkerhed herhjemme og rundt om på kloden. 

I Venstre mener vi, at ytringsfriheden skal have meget vide rammer i Danmark. Det er en helt basal værdi for vores land, men det er frihed under ansvar, som kendetegner os liberale. Ikke frihed fritaget for ansvar.  

Derfor vil regeringen nu se på mulighederne for i helt særlige situationer at kunne gribe ind overfor bevidste forhånelser af andre lande, kulturer eller religioner, når det har betydelige negative konsekvenser – og potentielt udgør en risiko for det danske samfunds sikkerhed. Når det gælder spillerummet for individers mulighed for at have den slags adfærd, så ved vi, at Danmark og Sverige skiller os ud i forhold til lande som eksempelvis Frankrig, Norge, Finland og Storbritannien. 

Det er en svær sag uden lette løsninger. For selvfølgelig skal man stadig kunne sætte alt til debat, herunder religion. Det er en grundpille i et demokrati som vores, at man har retten til at ytre sig - og sådan skal det fortsat være i Danmark. Men når det danske samfunds sikkerhed potentielt er på spil, så kan en ansvarlig regering ikke bare se til. 

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen, fungerende forsvarsminister
Søren Gade, tidligere forsvarsminister