Spareforslagene er i høring frem til den 18. august 2023 kl. 12.00. Høringssvarene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 4.-5. september 2023. Bemærkninger til kommunalbestyrelsen sendes til: oep-budget@brk.dk 

Samlet oversigt over spareforslag

Spareforslag Børne- og Skoleudvalget

Spareforslag Social- og Sundhedsudvalget

Spareforslag Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Spareforslag Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Spareforslag Natur-, Miljø- og Planudvalget

Spareforslag Økonomi- og Klimaudvalget

Oversigt over udvidelsesforslag

Samlede udvidelsesforslag (alle udvalg)

Oversigt over anlægsforslag

Samlede anlægsforslag (alle udvalg)