Tilfredse medarbejdere er nøglen til bedre velfærd


Jeg er glad for at bo på Bornholm. Jeg bor på Skovgaard, hvor jeg er vokset op, med min kone og tre børn. Jeg elsker det lokale. En tur i Netto, et svømmestævne med min datter eller en tur til familiearrangement på skolen. Det, der gør mig mest glad, er at gense de samme mennesker igen og igen. Der kommer en dybde i de relationer jeg har her, som jeg ikke har oplevet andre steder. Det er med til at gøre politik spændende, for politiske beslutninger betyder noget for folk jeg kender.

Bornholm er paradoksernes ø. Virksomhederne trives. Rigtig mange bornholmere har travlt og tjener penge. Industrien har specialiseret sig de senere år, og deres produkter er efterspurgt. Håndværkerne har rigeligt at lave og turisterne kommer som aldrig før. Landbruget kører stabilt. Vi har historisk lav ledighed.

Samtidig er vores kommune presset. Budgetterne skrider og kassen er ved at være tom. Der mangler arbejdskraft og en stor del af de ansatte går på pension de kommende år. Kommunen skal passe endnu bedre på de medarbejdere der er. Det vil også være fantastisk, hvis flere medarbejdere har lyst til at arbejde lidt længere, end de behøver. Derfor skal vi løfte arbejdsmiljøet i de dele af kommunen, hvor det halter.

Desuden skal vi prioritere mere fokuseret. F.eks. har kommunalbestyrelsen netop vedtaget at bruge penge på ”Bornholm Agency”, hvor man vil hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft. Der er et behov, men jeg synes ikke det er en opgave for en ludfattig kommune.

Kommunen skal løfte sine kerneopgaver, og dem kender vi. Daginstitutioner, skoler, ældrepleje er noget vi alle stifter bekendtskab med, og derudover synes jeg, det er vigtigt, at vores virksomheder kan få behandlet deres sager inden for en acceptabel tidsfrist.

Vores børn lærer for lidt i skolerne, og hvert fjerde barn klarer ikke afgangsprøverne i dansk eller matematik. Desværre ligger Bornholm i bunden af de nationale statistikker, kun Lolland klarer det dårligere. Det er en katastrofe, at bornholmske børn har dårligere chancer for at få god uddannelse, end børn har i resten af landet.

Jeg synes ikke, politikerne har gjort det godt nok. Man planlægger f.eks. en sammenlægning af Rønne-skolerne. Lærere og skolebestyrelser har peget på, at ændringerne får konsekvenser for børns trivsel og indlæring.

Stabilitet er afgørende. Man ved at stabile klasser, hvor børnene følges ad i en længere periode, er gavnligt for indlæring og trivsel. Derfor skal politikerne være med til at sikre stabile rammer for skolerne, så de kan danne en stabil og tryg ramme om lærere og børn. Og lade være med at gøre tingene værre gennem pludselige og uigennemtænkte omstruktureringer.

Omstruktureringer har også været flittigt anvendt i vores ældrepleje. Samtidigt med at man har ændret tingene, er sygefraværet blandt de ansatte steget og steget. Nogle steder har sygefraværet været over 20%. Det indikerer, at medarbejderne ikke trives.

Politikerne bliver nødt til at interessere sig mere for de ansattes ve og vel. Sidste år blev der gennemført i trivselsmåling i BRK. Resultatet viste, at alt var godt, svarprocenterne var høje og der var god tilfredshed med arbejdet. Det er jo underligt, når fraværet visse i steder kommunen er enormt. Målingen var dog ikke anonym, og det forklarer jo en del. En anonym trivselsmåling, hvor man forholder sig til problemerne, er jo et sted at starte, hvis man virkelig ønsker at vide hvad medarbejderne mener. Trivsel blandt medarbejderne skal i fokus, og det er afgørende for at vi kan sikre en fornuftig ældrepleje.

Et område, der faktisk har haft politikernes bevågenhed, er sagsbehandling i forbindelse med byggeri. Der har den politiske indsats ikke virket godt nok. Bare det at få lov at sætte en legeplads op kan tage år. Der ventes på tilladelser på alt fra carporte til boliger. Vi får ikke gang i tingene uden hurtigere tilladelser. Jeg tror mange vil betale mere for at få deres sag behandlet, hvis bare tingene fungerer. Ventetid og uvished kan have enorme omkostninger, især ved større projekter. Vi må have mere service på erhvervsområdet. Ikke kun fordi det er rimeligt, men også fordi god service kan give vækst og skatteindtægter til vores trængte kommune.

Man kan ikke bruge penge to gange. Jeg synes det vigtigste er at arbejde med sagsbehandling og velfærd som kommunen leverer, og de mennesker der udfører den. Bruger vi for mange penge på andre ting, så tror jeg vi kan ende i en situation, hvor tilflytterfamilier forlader Bornholm igen. F.eks. på grund af dårlige skoler.

Bornholm har så meget at byde på. De mange trygge lokalsamfund, de kreative virksomheder og den dejlige natur. Men vores kommune har mange udfordringer. Jeg vil fokusere på kerneopgaver og på trivsel blandt medarbejderne. Arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed er nøglen til at få en kommune der virker bedre.